Konstrukcje stalowe dla rolnictwa – chlewnie

box4

Chlewnie – Nowe budynki są funkcjonalne i spełniają wszystkie wymagania stawiane chlewniom XXI wieku. Aby zapewnić trzodzie chlewnej właściwe warunki bytowe, prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz wysoki poziom wydajności należy zapewnić odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych.
Temperatura powietrza jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość mikroklimatu w chlewniach. Równie niebezpieczne jest przegrzanie jak i wychłodzenie organizmu. Zbyt wysoka temperatura powoduje niepokój zwierząt, wzrost temperatury wewnętrznej organizmu jak również zwiększenie wydzielania moczu. Przy tego typu objawach następuje zmniejszenie przyrostów dziennych, zaburzenia w owulacji, trudności w zapłodnieniu. Natomiast zbyt niska temperatura przede wszystkim powoduje zwiększenie spożycia paszy.

Przy budowie chlewni stosujemy konstrukcje ramowe stalowe o zmiennym przekroju. Ze względu na dużą agresywność środowiska panującego w chlewni, zalecamy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji przez ocynkowanie ogniowe. Konstrukcja stalowa dostarczana jest na budowę z elementów prefabrykowanych na wytwórni. Jako płatwie dachowe wykorzystywane są kształtowniki zimnogięte ocynkowane typu Z. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej łączone są na budowie poprzez skręcanie. Jako pokrycia dachowe i ścienne stosujemy głównie płyty warstwowe poliuretanowe.

facebook logo
Facebook