Budowa wiaty krok po kroku

Wiata często pełni w gospodarstwach domowych funkcję garażu. Zaliczana jest do tzw. małej architektury, nie rzadko nie jest w ogóle zintegrowana z budynkiem, tak jak np. taras. Zajmujemy się budową hal i obiektów inwentarskich od wielu lat, mimo to często słyszymy od naszych klientów pytanie czy poza halami magazynowymi, obiektami gospodarczymi wykonany również wiatę garażową? Odpowiedź brzmi: tak. Dlatego dziś przedstawimy wam krok po kroku jak powinna przebiegać budowa wiaty?

Co na temat budowy wiaty mówi prawo?

W prawie budowlanym nie ma ściśle definicji wiaty, jest tylko zaznaczenie, że należy ona do wspomnianej małej architektury i jeśli jej powierzchnia nie przekracza 50 m2 nie potrzebne do jej budowy jest pozwolenie budowalne, ani zgłoszenie zamiaru jej budowy. Oczywiście mowa tu o działkach zabudowanych, bądź przeznaczonych na zabudowę budynkiem mieszkalnym.

To, że nie obowiązkowe może być posiadanie pozwolenia na budowę, nie znaczy, że wiatę garażową można postawić w dowolny sposób. Według prawa, a mianowicie wg rozporządzenia „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 1065 z 2019 roku) wiata powinna być tak zbudowana, aby zachowywała odległości 7 m od okien budynku i 3 m od granicy działki. Jeśli wiata będzie stykać się z parkingiem na sąsiedniej działce, nie jest wymagane stosowanie tych odległości.

Jak rozpocząć budowę wiaty?

Podstawą wiaty garażowej jest jej projekt, w którym określone zostaną nie tylko wymiary wiaty, ale także materiały, jakie mają być użyte do budowy. Biorąc pod uwagę istniejącą zabudowę mieszkalną, dobrze, aby wybrane materiały harmonizowały z resztą otoczenia, a rozmiarem dobrane były do rodzaju pojazdu, który będzie garażowany. Przyjmuje się, że dla auta osobowego optymalne będą wiaty garażowe o szerokości 2,5 m, 5-6 m długości i wysokości około 2,2 m.

W przypadku budowy wiaty garażowej jedną z ważniejszych rzeczy będzie dobranie nawierzchni pod wiatę. Ważne jest, aby wiata znajdowała się minimalnie wyżej od otaczającego ją terenu, dzięki czemu auto nie będzie zapadać się w kałużach. Świetnie do tego celu sprawdza się kostka brukowa, ażurowe płyty betonowe, eko żwir, kostka drewniana. Złą praktyką jest stosowanie na utwardzenie nawierzchni betonu, który niezabezpieczony ozdobną warstwą wierzchnią ściera się i nie odprowadza wody ściekającej z pojazdu.

Budowa wiaty od fundamentu po dach

Utwardzając nawierzchnię, należy przygotować również fundament pod konstrukcję nośną wiaty. Zwykle są to stopy betonowe wylewane bezpośrednio w gruncie. Dla celów bezpieczeństwa przyjmuje się około 3-4 stopy w dwóch rzędach, wykopy wielkości 40 × 40 cm powinny być umieszczone minimum na głębokości 50 cm. Stopy betonowe wylewa się gęstym betonem żwirowym klasy min. C16/20.

Do wykonania konstrukcji nośnej najlepiej sprawdzają się konstrukcje stalowe, choć bywa, że niektórzy z właścicieli decydują się na wiaty garażowe oparte na konstrukcji drewnianej. Wykonując zadaszenie wiaty, trzeba pamiętać, aby zachować minimalny spadek 15°, co zapewni szybki spływ wody i samooczyszczanie dachu.