Budynki inwentarskie – przegląd rozwiązań

Zapewnienie godnych warunków życia trzody chlewnej to priorytet dla każdego rolnika. Gwarantem utrzymania dobrego zdrowia zwierząt jest umieszczenie ich w specjalnie dostosowanych budynkach inwentarskich spełniających normy unijne.

Rodzaje budynków dla zwierząt gospodarskich

Prawo budowlane definiuje budynek inwentarski jako budynek drugiej kategorii, czyli wykorzystywany do celów produkcyjnych, gospodarczych oraz inwentarsko-składowych. W tego typu obiektach można hodować wiele gatunków zwierząt m.in. kury, owce, bydło i trzodę chlewną.

Zgodnie z przyjętymi w Polsce standardami istnieją trzy klasy zabudowy gospodarskiej:

 • Pawilonowa

Pojedyncze budynki tworzące układ rzędowy, grzebieniowy, wachlarzowy lub gwiaździsty.

 • Blokowa

Zespół złożony z obiektów o różnorodnym przeznaczeniu.

 • Monoblokowa

Obiekt o zwartej formie rzutu.

Podział budynków w zależności od żywego inwentarza:

 • Budynki dla bydła, np. obory
 • Budynki dla trzody chlewnej, np. chlewnie
 • Budynki dla drobiu, np. kurniki, indyczniki, kaczniki i gęśniki
 • Budynki dla owiec, np. owczarnie

Budynek inwentarski – podstawowe wymogi

Konstrukcja budynków inwentarskich powinna precyzyjnie uwzględniać gatunek zwierząt oraz przewidywane ścieżki produkcji. Zgodnie z wymogami unijnymi w każdym budynku powinny panować odpowiednie warunki mikroklimatyczne; przy budowie wymagane jest natomiast stosowanie technologii proekologicznych.

Wyposażenie budynku inwentarskiego:

 • Oświetlenie (światłem dziennym lub sztucznym)
 • System cyrkulacji powietrza
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna
 • Instalacja elektryczna
 • Zabezpieczenie przed zawilgoceniem podłoża
 • System ogrzewania / ochładzania wnętrza

Budynki inwentarskie z konstrukcji stalowych

Zaaranżowanie bezpiecznej i ergonomicznej przestrzeni dla inwentarza i personelu to absolutna podstawa. Coraz więcej rolników decyduje się na budowę budynków inwentarskich o konstrukcji stalowej w oparciu o konstrukcje ramowe ocynkowane lub malowane. Taki budynek przetrwa lata w najbardziej wymagających warunkach pogodowych. Konstrukcje wykonane ze stali IPE, HEA, HEB oraz kształtowników zimnogiętych gwarantują największy poziom bezpieczeństwa w ujęciu całościowym.

Konstrukcje wykonywane przez firmę SRB S.C. spełniają wszystkie normy obciążeniowe, a dzięki zastosowaniu nowoczesnego wzornictwa mogą być w przyszłości dostosowane do innych celów niż pierwotnie zakładano. Elastyczność i prostota w modyfikacji przeznaczenia zabudowy sprawiają, że konstrukcje stalowe cieszą się obecnie ogromnym zainteresowaniem wśród rolników.

Alternatywa dla konstrukcji stalowych i murowanych – hale namiotowe

Nowoczesne hale namiotowe z powodzeniem zastąpią tradycyjne obiekty inwentarskie. Ich największym atutem jest cena, która bywa nawet 30% niższa niż w przypadku zabudowy tradycyjnej. Co więcej, szybki montaż przekłada się na równie szybką deinstalację hali i możliwość złożenia jej w innej lokalizacji. To bardzo atrakcyjna propozycja dla rolników dla branży rolniczej, która powoli wypiera konstrukcje murowane.