Co wyróżnia nowoczesne konstrukcje stalowe?

Konstrukcje stalowe stanowią bazę do budowy hal, magazynów i budynków inwentarskich. Nowoczesne konstrukcje ze względu na coraz surowsze wymogi budownictwa przemysłowego muszą być trwałe i niezawodne oraz odporne na destrukcyjny wpływ czynników atmosferycznych. Elementy ze stali mogą funkcjonować jako samodzielne obiekty lub stanowić tylko ich część. Coraz częściej stosuje się prefabrykację, co przyspiesza i ułatwia montaż konstrukcji. Poszczególne segmenty łączy się poprzez śruby, nitowanie i spawanie. Pręty szkieletu nośnego łączy płyta węzłowa a w konstrukcji oprócz elementów ze stali mogą znaleźć się także kompozyty – na przykład stalowy szkielet wypełniony betonem.

Właściwości stali konstrukcyjnej

Stal konstrukcyjna jest stopem węgla i żelaza zawierającym inne pierwiastki, takie jak chrom, miedź, tytan, wolfram, molibden i mangan. Skład chemiczny stali konstrukcyjnej, procentową zawartość węgla, stopień czystości i zastosowanie określa norma PN-EN 10020:1996. Stale konstrukcyjne to obszerna grupa wyrobów wykazujących inne właściwości i odmienne zastosowanie. Poszczególne rodzaje mają nadane oznaczenia liczbowe i literowe definiujące podstawowe właściwości. Wspólnym mianownikiem stali konstrukcyjnych jest korzystny stosunek masy własnej do obciążeń, jakie konstrukcja jest w stanie przenosić.

Zalety konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe buduje się łatwo i szybko, co stanowi niekwestionowaną przewagę nad tradycyjnymi technikami budowlanymi. Hale można stawiać o każdej porze roku, nawet zimą i nie są konieczne długie przerwy technologiczne. Atutem hal stalowych jest możliwość dokonania modyfikacji w celu dostosowania obiektu do bieżących potrzeb. Hale cechują się sporą rozpiętością i brakiem podpór budowlanych, co wynika z lekkości konstrukcji.