Jak zbudowane są paszociągi dla trzody?

Nowoczesne paszociągi dla trzody to w pełni zautomatyzowane urządzenia, przypominające nieco linie produkcyjne. Pasza w paszociągu jest rozdrabniana, podgrzewana i mieszana oraz transportowana rurociągiem do poszczególnych stacji paszowych lub koryt rynnowych. Takie maszyny stosuje się głównie w dużych fermach. Dzięki paszociągom można w łatwy i szybki sposób równomiernie rozprowadzić pasze do wszystkich stanowisk w ilościach dostosowanych do potrzeb trzody. Dzięki paszociągom zwiększa się opłacalność hodowli poprzez redukcję czasu i kosztów pracy. Paszociągi dostosowane są do dawkowania i rozprowadzania zarówno paszy mokrej, jak i suchej.

Budowa i sposób działania paszociągów do paszy suchej

W przypadku paszociągów do paszy suchej kluczowym elementem jest silos, czyli zbiornik na mieszankę paszową. Poszczególne składniki dozuje się do silosa wyposażonego w mieszadła lub dowozi gotową miksturę w wozach paszowych. Przy budowie chlewni w pełni zautomatyzowanych niezwykle ważne jest dobranie odpowiedniej objętości silosa, który musi być dopasowany do wielkości fermy i liczby osobników. Z silosu przygotowana karma jest transportowana przenośnikami ślimakowymi lub koralikowymi do zbiornika wyrównawczego, następnie do rurociągów, które dystrybuują pokarm do wszystkich koryt rynnowych.

Mechanizm działania paszociągów do paszy mokrej

Pasze mokre przygotowywane są w paszarniach, gdzie są rozdrabniane i mieszane. Ze zbiornika pasza tłoczona jest na paszociąg za pośrednictwem pompy ślimakowej. Natomiast do stacji paszowych pokarm dystrybuowany może być przenośnikami zarówno ślimakowymi, jak i krążkowymi. Zmiana trybu pracy z mieszania na tłoczenie jest możliwa dzięki zaworowi trójdzielnemu. Pokarm jest wylewany z dozowników do karmników, dopiero gdy pływak wskaże całkowite napełnienie zbiorników.