Nowoczesna wieś czyli jaka?

Współczesna wieś weszła w dynamiczny proces zmian gospodarczych. Rolnicy coraz bardziej inwestują w swoje miejsca pracy. Dzięki wielopokoleniowej pracy oraz wsparciu finansowemu obraz polskiego rolnika wygląda zupełnie inaczej niż 30 lat temu. Wydajne maszyny, nowoczesne środki ochrony roślin, uprzemysłowienie chowu, nowoczesne budynki inwentarskie, w tym obory, kurniki i chlewnie, tak obecnie wygląda polska wieś i wcale nie jest to brzydki obraz.

Nowoczesny rolnik

Kogo można określić mianem nowoczesnego rolnika? Zdecydowanie to określenie pasuje do młodych osób, ale nie tylko. Istotne jest, by rolnik cały czas się dokształcał i szukał coraz to lepszych rozwiązań prowadzenia swojego gospodarstwa. Coraz częściej i chętniej rolnicy biorą udział w konferencjach czy targach, gdzie wymieniają się poglądami i nowinkami technologicznymi. Pomocny w dzisiejszych czasach jest też Internet – rolnicy mogą dzięki niemu śledzić ceny płodów rolnych i środków produkcji, oferty producentów maszyn, pasz czy środków ochrony roślin oraz działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dzięki temu nowe dofinansowania. Dodatkowo, dzięki forom dla rolników wymieniają się oni doświadczeniami z innymi farmerami i to nie tylko w kraju, ale także za granicą dotyczące np. wyboru, wyglądu i zastosowania budynków gospodarczych.

Czego używa się na nowoczesnej wsi?

Stare drewniane stodoły, obory czy kurniki już dawno odeszły do lamusa. Obecnie coraz więcej rolników inwestuje w coraz lepsze budynki gospodarcze dla swojej trzody. Duże budynki inwentarskie, takie jak np. obora, to w dzisiejszych czasach istotna inwestycja dla profesjonalnego rolnika. Dzięki wprowadzonym unijnym i lokalnym przepisom, obory muszą spełniać określone warunki użytkowe. Obiekt musi być bezpieczny dla zwierząt, zapewniać im dobre warunki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz być dostosowany do potrzeb i wymagań zwierząt. Rolnicy często automatyzują niektóre części obór, jak np. karmienie czy czyszczenie, wykorzystując automatyczne odkurzacze, które sprzątają, wysypują ściółkę itp.

Podobna sytuacja dotyczy kurników, ponieważ w budynku, w którym będzie przebywało ptactwo, musi panować odpowiednia wilgotność powietrza oraz przestrzeń. W zależności od prowadzonego biznesu budowa kurnika będzie się różnić. Opierając się na pozyskiwaniu mięsa należy wybrać projekt z zastosowaniem brojlerów kurzych. Natomiast w przypadku sprzedaży jaj, w naszym kurniku zastosujemy system klatkowy.

Rolnicy zaczynają być coraz bardziej ekologiczni, a co za tym idzie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin maleje. Na szczęście naprzeciw chwastom wyszła nowa technologia – autonomiczna maszyna dbająca o uprawy. Dzięki sensorom optycznym robot samodzielnie porusza się po polu analizując okoliczne rośliny. W momencie rozpoznania przez sensory chwastu, robot precyzyjne usuwa go z ziemi. Twórcy robota zaprogramowali go tak, by mógł rozpoznawać wiele różnych rodzajów upraw, świetnie będzie się nadawał do pielęgnacji pola kapusty, kalafiora czy sałaty.

Jak widać, wieś ciągle się zmienia, rolnicy poszukują nowych rozwiązań, które ułatwią im pracę. Dzięki rozwojowi technologicznemu mogą w coraz przyjemniejszy sposób ulepszać swoje gospodarstwa rolne.