Od czego zacząć budowę chlewni?

Chlewnia jest czymś więcej niż tylko miejscem schronienia. Warunki, które w niej panują, mają bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zwierząt i wydajność hodowli, a co za tym idzie na nasze efekty finansowe. To bardzo ważne, by już na etapie planowania budowy zadbać o funkcjonalność projektu i jego zgodność z obowiązującymi normami prawnymi.

Niezbędne dokumenty

Pierwszym krokiem do zbudowania nowoczesnej chlewni jest otrzymanie koniecznych pozwoleń. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy stworzenie obiektu na danej powierzchni jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Dokument ten określa m.in. przeznaczenie obszaru, zasady ochrony ładu przestrzennego, zasady budowy infrastruktury technicznej i inne decydujące szczegóły. Jeśli po analizie okaże się, że budowa chlewni nie koliduje z planem zagospodarowania, możemy zacząć starania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym miejscu niezbędne będą dalsze dokumenty, takie jak karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. To w nich powinny znaleźć się informacje o planowanych działaniach oraz o wpływie naszego przedsięwzięcia na ekosystem.

Funkcjonalny projekt

Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń należy zadbać o szczegółowy i rozbudowany projekt budynku. Podstawowe elementy, jakie należy wziąć w nim pod uwagę to m.in. system wymiany powietrza, który poradzi sobie z powstającymi zanieczyszczeniami i umożliwi zwierzętom swobodne oddychanie. Oczywiście każdy element chlewni powinien zostać wykonany na podstawie solidnych materiałów, odpornych na działanie szkodliwych czynników, takich jak woda. Część przeznaczona bezpośrednio dla zwierząt powinna spełniać najwyższe standardy, w tym wymogi o maksymalnej sterylności. Ważne jest też zaplanowanie pomieszczeń, z których korzystać będą nasi pracownicy. W grę wchodzi tu m.in. szatnia na odzież czystą i brudną, łazienki, przedsionki, czy WC.