Podstawowe budynki inwentarskie

Nie tylko odpowiednio dobrana pasza zapewnia zdrowie zwierząt chlewnych. Istotną rolę w tym przypadku odgrywają również budynki inwentarskie, które muszą spełniać warunki zgodne zarówno z polskimi, jak i europejskimi przepisami. Jakie więc obiekty gwarantują wydajną hodowlę zwierząt? Jak przedstawia się ich klasyfikacja?

Rodzaje budynków dla zwierząt gospodarskich

W Polsce obiekty inwentarskie mogą tworzyć trzy podstawowe rodzaje zabudowy – pawilonową, blokową oraz monoblokową. Pierwszy typ obejmuje pojedyncze budynki, które tworzą układ rzędowy, grzebieniowy, pierścieniowy, wachlarzowy lub gwiaździsty. Zabudowa blokowa natomiast jest zespołem złożonym z obiektów o różnym przeznaczeniu. Ostatni rodzaj znajduje się w jednym obiekcie o zwartej formie rzutu. Podstawowe budynki inwentarskie można podzielić w zależności od gatunku zwierząt:

  • dla bydła – np. obory
  • dla trzody chlewnej – np. chlewnie
  • dla owiec – np. owczarnie
  • dla kur – np. kurniki
  • dla indyków – np. indyczniki reprodukcyjne
  • dla kaczek i gęsi – kaczniki i gęśniki

Budownictwo inwentarskie a przepisy prawne

Prawo budowlane zalicza budynki inwentarskie do II obiektów budowlanych, czyli budynków służących gospodarce rolnej. Ich konstrukcja powinna dokładnie uwzględniać gatunek zwierząt oraz przewidywane kierunki produkcji. Koniecznością jest zapewnienie odpowiednich warunków mikroklimatycznych, które są jednym z czynników mających wpływ na końcowy rezultat hodowli. Każdy budynek inwentarski powinien stosować technologię proekologiczną oraz oszczędne gospodarowanie energią. W przypadku, kiedy liczba zwierząt jest większa niż 15 sztuk, obiekt musi posiadać przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. Odległość najdalszego stanowiska do wyjścia powinna wynosić od 50 do 75 m.