Budowa obory – poważne zadanie dla profesjonalistów

Budowa obory

Obora to wyspecjalizowany budynek inwentarski, który powinien spełniać wymogi określone przepisami unijnymi i lokalnymi. Budowa obory wymaga szczególnej dbałości o walory użytkowe oraz o bezpieczeństwo obiektu, w tym trzymanego w nim inwentarza. Taki budynek powinien zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki do rozwoju oraz rozmnażania i ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Powinien także być dostosowany do wymagań konkretnego gatunku, który zamieszkuje daną oborę.

Każda budowa obory, jakiej podejmuje się nasza firma, jest poprzedzona analizą przepisów i ich nowelizacjami w zakresie warunków, jakie ma spełniać dana budowla. Jest to potwierdzenie tego, że każde realizowane przez nas zlecenie ma wymiar funkcjonalny oraz praktyczny. Nie chodzi jedynie o oddanie budynku do użytku, ale także o to, by przyczynił się on do poprawy wydajności danego gospodarstwa i umożliwił jego modernizację. Obory, które konstruujemy, spełniają wszystkie wymagania techniczne i technologiczne dotyczące warunków, w jakich trzyma się bydło.

Obora – budowa zgodna z wymogami przepisów

Wymagania dotyczące budynków rolniczych nie mają stałego charakteru. Są uzależnione od aktualnie obowiązujących norm prawnych oraz metod hodowli zwierząt. Z uwagi na to każdy projekt obory jest szczegółowo omawiany z klientem i projektantem. Dzięki temu zyskujemy pewność, że powstały budynek spełni oczekiwania nie tylko prawodawcy, ale i klienta.

Nowoczesne obory są budynkami przeznaczonymi dla dużych ilości zwierząt, przez co muszą być zaprojektowane w określony sposób. Są odpowiednio przestronne i w pełni zautomatyzowane. Wysoka wydajność jest podstawą opłacalności produkcji zwierzęcej przy równocześnie małej pracochłonności ich obsługi i niskich kosztach produkcji.

W procesie hodowli zwierząt ważną rolę odgrywają warunki, w których te bytują. Mają one bezpośredni wpływ na ich płodność, rozwój czy żywienie. Sposób, w jaki wykonujemy konstrukcje stalowe dla rolnictwa oraz uzupełniające roboty budowlane, pozwala na stworzenie optymalnego środowiska do prowadzenia hodowli. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi usługami w naszej ofercie.