Konstrukcje stalowe dla rolnictwa – obory

Obora to wyspecjalizowany budynek inwentarski, który powinien spełniać wymogi określone przepisami unijnymi i lokalnymi. Budowa obory wymaga szczególnej dbałości o walory użytkowe, ale również o bezpieczeństwo obiektu.  Taki budynek powinien zapewnić zwierzętom dobre warunki i ochronę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Powinien także być dostosowany do wymagań zwierząt. Każda realizowana przez naszą firmę budowa kompleksowych budynków inwentarskich jest poprzedzona analizą przepisów i ich nowelizacji w tym zakresie. Tworzone przez nas obory spełniają wszystkie wymagania techniczne i technologiczne dotyczące warunków, w jakich przechowuje się bydło.

Budowa obory w zgodzie z wymogami prawa

Wymagania dotyczące budynków rolniczych ulegają zmianie wraz ze zmieniającymi się normami, postępem technologicznym, a także metodami chowu zwierząt. Dlatego każdy projekt szczegółowo omawiamy z klientem i projektantem. Nowoczesne obory to budynki inwentarskie przeznaczone dla dużych ilości zwierząt i w pełni zautomatyzowane. Wysoka wydajność jest podstawą opłacalności produkcji zwierzęcej przy równocześnie małej pracochłonności ich obsługi i niskich kosztach produkcji. Obok żywienia, które jest czynnikiem decydującym o produkcyjności, poważną rolę odgrywają również warunki, w których bytują zwierzęta. Sposób, w jaki wykonujemy konstrukcje stalowe dla rolnictwa oraz uzupełniające roboty budowlane, pozwala na stworzenie optymalnego środowiska do prowadzenia hodowli.

facebook logo
Facebook