Budowa obory – poważne zadanie dla profesjonalistów

Budowa obory

Obora to wyspecjalizowany budynek inwentarski, który powinien spełniać wymogi określone przepisami unijnymi i lokalnymi. Budowa obory wymaga szczególnej dbałości o walory użytkowe oraz o bezpieczeństwo obiektu, w tym trzymanego w nim inwentarza. Taki budynek powinien zapewnić zwierzętom dobre warunki i ochronę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Powinien także być dostosowany do wymagań zwierząt. Każda budowa obory realizowana przez naszą firmę jest poprzedzona analizą przepisów i ich nowelizacji w tym zakresie. Także za każdym razem wykorzystujemy w pełni zdobyte doświadczenie oraz nasze umiejętności. Dzięki temu konstruowane przez nas obory spełniają wszystkie wymagania techniczne i technologiczne dotyczące warunków, w jakich przechowuje się bydło.

Budowa obory zgodnie z wymogami przepisów

Wymagania dotyczące budynków rolniczych ulegają zmianie wraz ze zmieniającymi się normami, postępem technologicznym, a także metodami chowu zwierząt. Dlatego każdy projekt budowy obory szczegółowo omawiamy z klientem i projektantem. Nowoczesne obory są budynkami przeznaczonymi dla dużych ilości zwierząt, przez co muszą być do takiego trybu przystosowane. Są odpowiednio przestronne i w pełni zautomatyzowane. Wysoka wydajność jest podstawą opłacalności produkcji zwierzęcej przy równocześnie małej pracochłonności ich obsługi i niskich kosztach produkcji. Obok żywienia, które jest czynnikiem decydującym o produkcyjności, poważną rolę odgrywają również warunki, w których bytują zwierzęta. Sposób, w jaki wykonujemy konstrukcje stalowe dla rolnictwa oraz uzupełniające roboty budowlane, pozwala na stworzenie optymalnego środowiska do prowadzenia hodowli.